Velkommen til Kennel Skjervtun

 
     
Elin Hallerud Borgersen
Skjerven, 3275 Svarstad
Tlf 91605223
Mail:  elinhabo@online.no
English version   Norsk versjon